Roman Jašek

Roman Jašek

BIO

Roman je Microsoft MVP a pracuje ako software architekt v RIGANTI. Jeho hlavná oblasť je mobilný vývoj v MAUI. Okrem toho sa venuje aj ďalším častiam vývoja v .NET ekosystéme - webovému vývoju v ASP.NET, cloudovému v Azure atď. Vo voľnom čase sa venuje organizácii prednášok a konferencií v rámci WUG CZ a učí aplikačný vývoj s použitím .NET MAUI a Blazoru na univerzitách v Brne.