Collector Reporter

Cíle projektu

Naším úkolem bylo vytvořit aplikaci pro sběr skalárních hodnot ze sady zařízení a generovat z těchto shromážděných dat reporty. Řešení bylo navrženo tak, aby bylo možné pracovat s velkým množstvím dat, poskytovalo možnost dopočítání chybějících hodnotam, a poskytovalo uživatelsky přívětivé grafické rozhraní pro reportování.

Specifikace projektu

  • Zpracování velkého množství dat
  • Vlastní editor pro matematické výrazy s proměnnými
  • Ddesktopová aplikace
  • Pokročilé možnosti vytváření reportů

Naše řešení

Naše společnost dodala desktopovou a serverovou aplikaci, která shromažďuje velké množství dat z databáze SQL a generuje komplexní reporty a grafy PDF na základě vlastních výrazů zadaných uživatelem.

Použité technologie

Společně najdeme řešení i pro Vás.

Navázat spolupráci