Helpdesk

O klientovi

Společnost Navertica a.s. je spolehlivým dodavatelem komplexních ERP a CRM systémů a informačních portálů. Kompletní portfolio produktů zahrnuje ERP, CRM, DMS a BI řešení. Tyto produkty, ať už samostatně, nebo ve formě komplexních řešení mají za úkol zlepšit hospodářské výsledky zákazníků Navertica a.s.

Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvoření webové aplikace, která slouží k efektivnímu řízení zákaznických nebo interních požadavků v rámci specifických vnitropodnikových procesů. Aplikace má za úkol poskytnout komfortní rozhraní pro komunikaci zákazníka a poskytovatele HelpDesku včetně interní komunikace poskytovatele. Celé řešení umožňuje poskytování komplexní zákaznické podpory.

Specifikace projektu

  • Komplexní řešení pro poskytování podpory
  • Delegování úkolů, statusů, oznámení
  • Seskupování a vztahy mezi tickety
  • Interní a externí komunikace pro jednotlivé tickety
  • Specifikace ceny a schvalování rozpočtu

  • Integrace se zákazníkovými interními systémy
  • Hodnocení účinnosti odhadovaného řešení a činností
  • Formátování zpráv pomocí pokročilého editoru WYSIWYG

Naše řešení

Naše řešení

Naše firma navrhla a implementovala webovou aplikaci HelpDesk s napojením na interní informační systém společnosti. Webová aplikace je tiketovací systém s velkým množstvím funkcí pro zaměstnance a klienty. HelpDesk umožňuje zákazníkovi i poskytovateli služeb jednoduchou a přehlednou správu tiketov. HelpDesk pomáhá se zpracováním velkého počtu přicházejících požadavků a zároveň činí tento proces efektivnějším.

Použité technologie

Společně najdeme řešení i pro Vás.

Navázat spolupráci