MŠMT ČR

O klientovi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědu, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvořit veřejný portál, který by umožňoval volné šíření inovativních materiálů vzniklých v rámci projektů finančně podpořených z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Důvodem k vytvoření bylo zajištění širší využitelnosti těchto materiálů napříč vzdělávacími subjekty a poskytování vhodných příkladů dobré praxe k přispívání k transparentnosti čerpání z evropských fondů v České republice.

Specifikace projektu

  • Vyhledávání jednotlivých výstupů napříč všemi projekty podle různých kritérií
  • Hledání vhodných vzdělávacích materiálů v oblasti vzdělávání pro konkurenceschopnost
  • Zpětná vazba pro dodavatele projektů a MŠMT
  • Platforma pro publikování výstupů, kategorizace a shromažďování dat
  • CMS pro správu obsahu webových stránek
  • Komplexní model oprávnění zahrnující krajské a obecní úřady
  • Import dat z externích systémů

Naše řešení

Naše řešení

Naše firma navrhla a implementovala veřejný webový portál a administrační portál pro zaměstnance ministerstva a úřadů, kteří mají na starosti obsah portálu. Web portál obsahuje databázi výstupů projektů, která umožňuje volné šíření inovativních materiálů. Administrační rozhraní umožňuje správcům starat se o obsah webu a sbírat zpětnou vazbu.

Použité technologie

Společně najdeme řešení i pro Vás.

Navázat spolupráci