Technologické centrum

O klientovi

Technologické centrum, s.r.o je česká firma, která poskytuje služby při řezání laserem, následném ohýbání a svařování dílů do kompletních sestavených jednotek. Společnost je jedním z leaderů českého trhu v oblasti obrábění kovů.

Cíle projektu

Cíle projektu

Naším úkolem bylo vyvinout na zakázku ERP řešení, které pokrývá výrobní a obchodní procesy zákazníka. Systém se skládá z různých modulů, které pokrývají všechny oblasti jeho činnosti - řízení zásob, plánování práce a výroby, nesting, cenové kalkulace a mnoho dalšího.

Specifikace projektu

  • ERP s více než 15 moduly
  • Data shromážděná z různých starších systémů
  • Webové uživatelské rozhraní
  • Komplexní výpočetní algoritmy pro ceny materiálů a práce
  • Reporting

Naše řešení

Naše řešení

Ve spolupráci se zákazníkem jsme navrhli, implementovali a nasadili ERP řešení a migrovali data z dříve používaných systémů. K řešení poskytujeme podporu a průběžně dodáváme nové funkcionality.

Použité technologie

Společně najdeme řešení i pro Vás.

Navázat spolupráci