Naše projekty

Digitální transformace ve výrobě

Výrobní a informační systém

Pro významnou výrobní firmu jsme vyvinuli rozsáhlý systém, který pokrývá všechny fáze jejich obchodního procesu – od správy zakázek a kalkulace cen přes plánování, řízení a odvádění výroby, až po skladové hospodářství, účetnictví a reporting.

Vzhledem k rozsahu systému jsme zvolili agilní přístup. Ve spolupráci s naším zákazníkem jsme provedli rozsáhlou analýzu většiny procesů, navrhli a zajistili migraci dat z několika dříve používaných systémů. Nově vyvinutý systém našemu klientovi zefektivnil mnoho činností a poskytuje managementu data potřebná pro rozhodování.

Námi vyvinuté řešení je postaveno na technologii ASP.NET a využívá databázi Microsoft SQL Server. Součástí je i multiplatformní mobilní aplikace pro pracovníky skladu.

Technologie: ASP.NET, Microsoft SQL Server, Xamarin, DotVVM, Rabbit MQ, Domain-Driven Design, Azure DevOps

Prodejní a informační systémy

Řešení pro wellness a sportoviště

Pro řetězec wellness center a sportovišť jsme vyvinuli informační systém pro recepce, díky kterému mohou klienty odbavovat rychleji a efektivněji. Řešení zahrnuje komplexní prodejní systém, rezervaci sportovišť, napojení na účetní a skladový systém, ovládání osvětlení, turniketů a dalších zařízení.

Jádrem celého řešení je aplikace pro recepci a barový prodej. Jedním z hlavních požadavků na tuto část bylo intuitivní ovládání a dobrá user experience, čímž se našemu zákazníkovi značně zjednodušilo zaškolení personálu a snížila chybovost v provozu. Během návrhu a vývoje systému jsme provedli několik etap uživatelského testování, abychom zajistili, že je ovládání aplikace dostatečně jednoduché.

Řešení se skládá z několika modulů včetně komplexní administrace a reportingu pro management. Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti je systém hostován v cloudovém prostředí Microsoft Azure.

Technologie: WPF, .NET Core, Microsoft SQL Server, DotVVM, Microsoft Azure, Domain-Driven Design, Azure DevOps

Live streaming

Portál pro online konference

Vyvinuli jsme webový portál pro pořádání online konferencí a eventů. Součástí řešení je komplexní rozhraní pro pořadatele akcí, které zajišťuje prodej vstupenek, fakturaci, e-mailing a správu live streamů. Portál umožňuje účastníkům konference sledovat živé přenosy, účastnit se diskuse a prohlížet záznamy přednášek.

Portál jsme vyvinuli pro potřeby vývojářské konference Update Conference Prague, na jejíž organizaci se podílíme, a která se kvůli pandemii COVID-19 musela kompletně přesunout do online prostředí. Na konferenci pravidelně vystupují desítky speakerů a osobností z .NET komunity z celého světa, kteří tento rok museli přednášet ze svých domovů. Naším úkolem tedy bylo zřídit virtuální studio a zajistit režii a moderování živých přenosů.

Řešení je možné použít pro zajištění libovolné online konference.

Technologie: Azure Media Services, .NET Core, DotVVM, Microsoft SQL Server, LiveStream Studio