Reference

Informační a výrobní systém (ERP a MES) pro kovovýrobu

Digitální transformace ve výrobě

Pro společnost Technologické centrum, která se zabývá technologicky pokročilým zpracováním plechu, jsme vyvinuli rozsáhlý systém, který pokrývá všechny fáze obchodního a výrobního procesu – od správy zakázek a kalkulace cen přes plánování, řízení a odvádění výroby, až po skladové hospodářství, účetnictví a reporting.

Vzhledem k širokému rozsahu systému jsme zvolili agilní přístup k řízení projektu. Ve spolupráci s klientem jsme provedli rozsáhlou analýzu většiny procesů, navrhli a zajistili migraci dat z několika dříve používaných systémů. Nově vyvinutý systém klientovi zefektivnil mnoho činností a poskytuje managementu data potřebná pro rozhodování.

Námi vyvinuté řešení je postaveno na technologii ASP.NET a využívá databázi Microsoft SQL Server. Součástí je i multiplatformní mobilní aplikace pro pracovníky skladu.

Portál pro online konference

Řešení pro organizátory konferencí

Vyvinuli jsme webový portál pro pořádání online konferencí a eventů. Součástí řešení je komplexní rozhraní pro pořadatele akcí, které zajišťuje prodej vstupenek, fakturaci, e-mailing a správu live streamů. Portál umožňuje účastníkům konference sledovat živé přenosy, účastnit se diskuse a prohlížet záznamy přednášek.

Portál jsme vyvinuli pro potřeby vývojářské konference Update Conference Prague, na jejíž organizaci se podílíme, a která se kvůli pandemii COVID-19 musela kompletně přesunout do online prostředí. Na konferenci pravidelně vystupují desítky speakerů a osobností z .NET komunity z celého světa, kteří tento rok museli přednášet ze svých domovů. Naším úkolem tedy bylo zřídit virtuální studio a zajistit režii a moderování živých přenosů.

Námi vyvinuté řešení je možné použít pro zajištění libovolné konference.

Aplikace pro sběr dat z výrobních strojů

Digitální transformace ve výrobě

Společnosti Kovintrade Praha jsme pomohli s analýzou a vizualizací provozních dat ze strojů ve výrobě. Projekt byl zaměřen na sběr informací o činnosti strojů a výpočet efektivity - OEE. Data získaná díky našemu řešení je možné využít k identifikaci příčin prostojů a ke zvýšení celkové produktivity.

Systém obsahuje několik dashboardů, které umožňují sledovat a analyzovat činnost konkrétních strojů nebo celého provozu. Aplikace poskytuje přesné informace o využití každého stroje, což umožňuje lépe plánovat výrobní procesy, predikovat případné problémy a snižovat počet neplánovaných odstávek. Zároveň lze vše jednoduše vizualizovat data na displeji přímo ve výrobní hale.

Mobilní aplikace pro hodnocení odvodňovacích systémů

Digitální transformace ve výrobě

Pro společnost ACO, která je lídrem v oblasti odvodňovacích systémů, poskytujeme služby údržby a rozvoje mobilní aplikace.

Aplikace je využívána pro zaznamenávání nedostatků ve výrobních halách, které jsou následně vyhodnocovány za účelem plnění platných nařízení a případného návrhu konkrétního řešení při zjištění závad či jiných nedostatků.

Aplikace je optimalizovaná pro použití na zařízeních s iOS (iPhone, iPad).

Z důvodu ukončení podpory technologie Xamarin Forms jsme aplikaci úspěšně zmigrovali do technologie Flutter.

Aplikace obsahuje velké množství obrazovek pro zadávání informací s důrazem na jejich validaci a zajištění konzistence. Hlavní funkcionalita spočívá v pořizování záznamů o místech závad, včetně přikládání fotografií a videí. Aplikace je schopna pracovat plně v offline režimu a následně se synchronizovat se serverem.

Mobilní trading aplikace Patria Finance

Projekty v oblasti financí a bankovnictví

Pro společnost Patria Finance, součást skupiny ČSOB, zabývající se investicemi a bankovnictvím jsme vytvořili klientskou mobilní aplikaci pro správu obchodních portfolií a aktivní trading.

Přáním Patria Finance bylo vyvinout moderní a uživatelsky přívětivou mobilní aplikaci, která by umožňovala jejím klientům spravovat své obchodní účty, sledovat ceny akcií, ETF, komodit a dalších aktiv, zadávat obchodní pokyny, provádět měnové konverze, nastavovat cenové upozornění a zprostředkovat uživatelům exkluzivní zprávy z trhu a videa z portálu Patria.cz. Aplikace měla být dostupná pro platformy Android a iOS a lokalizovaná do více jazyků.

K vývoji aplikace jsme přistoupili agilní formou, díky čemuž bylo možné okamžitě reagovat na zpětnou vazbu a nové požadavky klienta. Aplikace v sobě zahrnuje více než 100 obrazovek a na několika místech bylo nutné vyvinout vlastní komponenty, které řeší optimalizované načítání dat, vykreslování grafů a dalších prvků.

Mobilní aplikace je od začátku navržena tak, aby mohla fungovat ve všech zemích, kde Patria Finance působí, s přihlédnutím k odlišnostem jednotlivých trhů.

Společnosti Patria Finance pro tuto aplikaci poskytujeme podporu a následný rozvoj. Nedávno jsme aplikaci kvůli ukončení podpory technologie Xamarin Forms úspěšně zmigrovali do technologie .NET MAUI.

Xamarin Forms .NET MAUI

Interní bankovní trading systém

Projekty v oblasti financí a bankovnictví

Dlouhodobě spolupracujeme s několika českými bankami. Pro jednu z nich vyvíjíme například interní sadu aplikací, které zajišťují výpočty cen komplexních investičních produktů a usnadňují komunikaci mezi jednotlivými odděleními banky. V průběhu let se ze zdánlivě jednoduchého řešení stala velká sada rozsáhlých aplikací, z nichž každá nějakým zásadnějším způsobem usnadňuje nebo celkově digitalizuje interní procesy banky, a komunikuje jak s dalšími systémy uvnitř banky, tak s externími regulátory.

Aplikace jsou založené na platformách ASP.NET Core a frameworku DotVVM. Data jsou ukládána do Microsoft SQL Server databáze a s ostatními systémy se komunikuje pomocí přímého API volání, nebo prostřednictvím messagingu v Rabbit MQ.

ASP.NET DotVVM Rabbit MQ Quartz MSSQL Azure DevOps

Řešení pro Last Mile Delivery

Digitalizace v logistice

Pro firmu SolverTech, která se zabývá vývojem řešení pro optimalizaci tras, vyvíjíme aplikaci pomáhající s doručováním zásilek.

Aplikace se skládá z webového portálu, kde dispečeři sledují v reálném čase pohyb kurýrů a mohou operativně zasahovat do plánované trasy. Součástí řešení je i mobilní aplikace, která zajišťuje kompletní doručovací proces včetně navigace na místo určení, předání zakázky, vystavení předávacího protokolu, zajištění platby a dalších funkcí nutných pro efektivní přepravu. Díky různým podmínkám, ve kterých musí kurýři pracovat, je součástí také offline režim s odloženou synchronizací dat a kompletní doménovou logiku.

Pomocí tohoto řešení bylo již doručeno více než 250 tisíc položek během skoro 15 tisíc odjetých tras.

ASP.NET MSSQL Blazor .NET MAUI

Vývoj prototypu řešení pro komunikaci vozidla s infrastrukturou

Automotive

Společnost Digiteq Automotive nás oslovila ke spolupráci na projektu v rámci evropské platformy C-roads, která se zabývá nastavením pravidel pro "chytrou" silniční infrastrukturu.

Konkrétně jsme se podíleli na implementaci prototypu backend dispečerského portálu a koncových mobilních aplikacích, které za pomoci technologie zrcadlení obrazu Mirrorlink zobrazovala v infotainmentech koncernových automobilů aktuální data z provozu v okolí vozidla - například adaptivní dopravní značení, průjezdy vozidel silniční údržby, integrovaného záchranného systému, dopočty časů pro čisté průjezdy semaforových křižovatek, nebo propojení na systémy vlakových přejezdů.

Kromě vývoje v rámci projektu probíhalo i testování v simulovaném a následně reálném provozu.

Migrace webu pro Auto Louda na platformu .NET

Automotive

Společnost Auto Louda se zabývá prodejem automobilů. Podíleli jsme se na modernizaci hlavního webu, v rámci nějž se implementoval mimo jiné komplexní systém pro vyhledávání skladových vozidel se širokou paletou filtrů.

Webovou aplikaci jsme převedli na nejnovější verzi platformy .NET a vyměnili původní CMS systém za jiné řešení.

Microsoft .NET MSSQL